Ministru kabineta 30.11.2021. sēde attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""
[11 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
[10 dokumenti]
J. Reirs (A. T. Plešs)
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[6 dokumenti]
J. Reirs (A. T. Plešs)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.11
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
1.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Pieņemts
1.13
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Pieņemts
1.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.15
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.16
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.17
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada jūlijam – decembrim"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.18
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.19
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
[5 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[5 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam"
[43 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Dace Zīle (EM)
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
[21 dokuments]
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Kristīne Kļaviņa (VM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""
[26 dokumenti]
M. Golubeva (ZM)
Jolanta Plūme (FM);
Liene Jansone (ZM);
Mārtiņš Cimermanis (LLKC)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs""
[3 dokumenti]
M. Golubeva (ZM)
Jolanta Plūme (FM);
Liene Jansone (ZM);
Mārtiņš Cimermanis (LLKC)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021. gada 6.-7. decembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta (I)
4.1
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par inflācijas kāpuma ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību)
[2 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Dace Zīle (EM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (II)
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[3 dokumenti]
J. Reirs (A. T. Plešs)
Astra Kaļāne (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.14
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Indra Kārkliņa (VID);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Līga Loca (VID);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
5.15
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
[4 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Ilze Lore (EM);
Jānis Pumpiņš (LDDK);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Raimonds Kašs (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Raimonds Kašs (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Raimonds Kašs (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.decembra sanāksmei
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Gatis Ozols (VARAM);
Rinalds Celmiņš (VARAM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2021. gada 7.decembra sanāksmei
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Elīza Bērziņa (VM)
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas zaļajām obligācijām"
J. Reirs (A. T. Plešs)
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Imants Tiesnieks (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 2. decembra sanāksmei
[3 dokumenti]
N. Puntulis (EM)
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
6.8
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu"
[1 dokuments]
J. Reirs (A. T. Plešs)
Dace Arāja (ZM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Jolanta Krastiņa (FM);
Juris Lukss (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
6.9
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Direktīvai, kas pārkārto Savienības noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (pārstrādātā redakcija)"
J. Reirs (A. T. Plešs)
Ilmārs Šņucins (FM);
Jolanta Krastiņa (FM);
Juris Lukss (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Rīkojuma projekts "Par ziedojuma pieņemšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" veselības aprūpes attīstības centra izveidei"
D. Pavļuts
Valts Ābols ()
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420259721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420272021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420273921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420276021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420275521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.15
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.16
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.17
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420278421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.18
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420274521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.19
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Obligātā iepirkuma komponentes strauja mazināšana kā instruments elektroenerģijas cenas pieauguma ierobežošanai 2022. gadā"
N. Puntulis (EM)
Edijs Šaicāns (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.20
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par medikamenta Molnupiravir iegādi COVID-19 pacientu terapijai"
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Signe Jantone (FM);
Eva Strīķe ();
Iveta Eglīte (ZVA)
Pieņemts
7.21
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Pieņemts