Ministru kabineta 26.03.2024. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas prēmēšanu"
[3 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""
[4 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 "Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens (ĀM)
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""
[5 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.10
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Atlikts
1.12
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis""
[6 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.18
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
[3 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu"
[3 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.24
Rīkojuma projekts "Par jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības darbības akceptēšanu DTD2 posmā (Vangaži–Salaspils–Misa)  Salaspils un Ropažu novada teritorijā"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.26
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.27
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šlēkstītes" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.28
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jēkabi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.29
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.30
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.31
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lienītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.32
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rāmavas" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.33
Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā''"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
1.34
Par Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 15. §) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.35
Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.36
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.37
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
[4 dokumenti]
U. Augulis (ZM)
Pieņemts
1.39
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai""
[4 dokumenti]
U. Augulis (ZM)
Pieņemts
1.40
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Inga Forda (FM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Inesi Druvieti"
[4 dokumenti]
V. Valainis
Inese Druviete (EM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par Ēriku Kristiānu Selgu"
[4 dokumenti]
V. Valainis
Ēriks Kristiāns Selga (EM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par Denisu Ščeulovu"
[4 dokumenti]
V. Valainis
Deniss Ščeulovs (EM)
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par Laimu Letiņu"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Laima Letiņa (FNA)
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Rihards Blese (LDDK);
Anda Grīnfelde (LBAS);
Mārtiņš Svirskis (LBAS)
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plāna apstiprināšanu""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Dana Prižavoite (VARAM)
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Dana Prižavoite (VARAM)
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Dana Prižavoite (VARAM)
Pieņemts
2.10
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
U. Augulis (ZM)
Atlikts
2.11
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.8. pasākuma "Robežšķērsošanas punktu attīstība" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Anita Kalniņa (FM);
Anna Pukse (FM);
Dace Plotniece (VNI);
Jeļena Gavrilova (VNI);
Sandra Kārkliņa-Ādmine (VID);
Sanita Štendenberga (FM)
Pieņemts
2.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Inese Kaupere (VM)
Pieņemts
2.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija""
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam"
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Arta Dimbiere (LDDK);
Kristīne Kedo (VARAM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Valsts resora enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumu īstenošanas rezultāti 2022.–2023. gada apkures sezonā"
[2 dokumenti]
V. Valainis (KEM)
Līga Rozentāle (KEM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli un tālāko rīcību scenārijiem"
[2 dokumenti]
A. Logina
Agija Leitāne-Šķēle (FM);
Andris Vārna (VNI);
Dita Grinberga-Ķesele (VNI);
Karīna Ivanova (FM);
Solvita Vība (Latvijas Okupācijas muzejs)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par starptautiskā līguma - Ziemeļatlantijas līguma - tulkojuma latviešu valodā precizējumiem"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā"
[6 dokumenti]
K. Briškens
Agija Leitāne-Šķēle (FM);
Dita Grinberga-Ķesele (VNI);
Karīna Ivanova (FM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu valdījumā Finanšu ministrijai un pārdošanu"
[7 dokumenti]
K. Briškens
Agija Leitāne-Šķēle (FM);
Dita Grinberga-Ķesele (VNI);
Karīna Ivanova (FM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai,  ar ko nosaka Savienības procedūras cilvēkiem paredzēto zāļu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai un ar ko paredz noteikumus, kuri reglamentē Eiropas Zāļu aģentūras darbību, groza Regulu (EK) Nr. 1394/2007 un Regulu (ES) Nr. 536/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 726/2004, Regulu (EK) Nr. 141/2000 un Regulu (EK) Nr. 1901/2006" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Savienības kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ar ko atceļ un aizstāj Direktīvu 2001/83/EK un Direktīvu 2009/35/EK"
[2 dokumenti]
H. Abu Meri
Aleksandrs Takašovs (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Dana Muravska (VM);
Elīza Bērziņa (VM);
Inese Kaupere (VM);
Sergejs Akuličs (ZVA)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Annija Novikova (SAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420119924
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
6.2
Informatīvais ziņojums "Par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības plānu"
I. Bērziņa
Gatis Ozols (VARAM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
[1 dokuments]
A. Sprūds
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
7.1
24-TA-7k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
A. Sprūds
Pieņemts