Ministru kabineta 16.11.2021. sēde daļēji attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu ķīlnieku atbrīvošanas, smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarījušo personu aizturēšanas gadījumos (plāns "SADARBĪBA")"
M. Golubeva
Pieņemts
0.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Instrukcija par rīcību gadījumos, ja pret Latvijas kuģiem vai valstspiederīgajiem starptautiskajos vai citu valstu ūdeņos tiek vērsti teroristiska vai pirātiska rakstura apdraudējumi"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Pieņemts
0.3
TA-16k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"
M. Golubeva
Pieņemts
0.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju 5. kārtu"
[1 dokuments]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
0.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšanu Latvijā 2021. gadā"
J. Reirs (ĀM)
Anda Mende (ĀM);
Linda Jaunarāja-Janvāre (ĀM)
Pieņemts
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Likumprojekts "Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta un Kanādas bruņoto spēku, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" darbību, sastāva komplektēšanu, finansēšanu, administrēšanu un atbalstu"
[19 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums""
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""
[40 dokumenti]
J. Vitenbergs
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Meža Bliešķi" Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
[10 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi"
[10 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.17
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 689 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2021.gada budžeta apstiprināšanu""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.18
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju 2021. gada 30. novembra - 3. decembra Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē Ženēvā (Šveicē) un ar to saistītajā 2021. gada 29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Ženēvā (Šveicē)"
[5 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Irēnu Misus"
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Irēna Misus (IeM VSC)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam"
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Juris Martukāns (VRS)
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
Informatīvais ziņojums "Par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās"
[27 dokumenti]
A. K. Kariņš
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali Norvēģijas finanšu instrumenta programmā "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi""
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Liene Cipule (NMPD);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ();
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Eva Juhņēviča (NVD);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Dace Pelēkā (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 16 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa rīkojumā Nr. 266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7.jūlija rīkojumā Nr. 502 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumā Nr. 247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 30.marta rīkojumā Nr. 208 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.15
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10.augusta rīkojumā Nr. 532 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.16
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.17
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
4.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Pelēkā (VID);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes, t.sk. aizsardzības ministru 2021. gada 15. un 16. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
A. T. Plešs (AM)
Ginta Brūmane-Gromula (AM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0069
[1 dokuments]
T. Linkaits
Dace Bankoviča (SAM);
Jana Lūsvere (SAM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2021. gada 19. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Madara Siliņa (ĀM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Partnerattiecību nolīgumiem starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Madara Siliņa (ĀM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tūrisma ministru neformālo videokonferenci un augsta līmeņa tūrisma forumu 2021. gada 16.-17. novembrī un tajā izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 23. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas 2022. gada darba programmu"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Dace Veidmane-Pundure (ĀM);
Linda Krūmiņa (ĀM);
Marta Veiķeniece (ĀM)
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas Vispārējo lietu padomes 2021. gada 18. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368
[1 dokuments]
A. T. Plešs
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Saeimai 2021. gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem"
[1 dokuments]
J. Reirs
Dace Pelēkā (VID);
Inga Mukāne (VID);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
[1 dokuments]
J. Reirs
Signe Jantone (FM);
Mārcis Kauliņš (AST)
Pieņemts
6.3
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Kārlis Eņģelis (SAM);
Ludmila Juškeviča (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Ilze Šķiņķe (VM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420260821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.15
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.16
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.17
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.18
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.19
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420261621 (A420260321)
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.20
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.21
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.22
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.23
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.24
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.25
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.26
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.27
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.28
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.29
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.30
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.31
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.32
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.33
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.34
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.35
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420263721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.36
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.37
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.38
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420264321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.39
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420265721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.40
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.41
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.42
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.43
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.44
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.45
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.46
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420249621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.47
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420266721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.48
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.49
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.50
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.51
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.52
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.53
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.54
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.55
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.56
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.57
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420268021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.58
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.59
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420267421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.60
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu tiešā ieguldījuma Vācijas Federatīvajā Republikā izvērtēšanu"
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
6.61
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tet""
J. Vitenbergs
Kaspars Lore (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.62
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 15. jūnija rīkojumā Nr. 394 "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelekom"""
J. Vitenbergs
Kaspars Lore (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.63
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. oktobra rīkojumā Nr. 735 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
J. Reirs (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.64
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420262621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.65
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.66
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.67
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420269821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.68
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.69
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420270921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.70
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.71
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.72
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420271421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.73
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "EXPO 2020 Dubai" progresa ziņojumu"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts