Ministru kabineta 25.01.2022. sēde

PAZIŅOJUMS: VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 30.03.2023 laikā no plkst.21:00 līdz 31.03.2023 plkst.01:00 var būt traucēta Vienotās pieteikšanās moduļa darbība produkcijas vidē. Šajā laikā portālos var būt traucēta vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta
0.1
(iekļauts papildus) Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības paveiktais triju gadu laikā
A. K. Kariņš
Vladislavs Vesperis (PKC)
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"
[66 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
1.2
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
[88 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.6
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
[32 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.9
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.11
Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām""
[30 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.19
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""
[6 dokumenti]
J. Bordāns (IZM)
Pieņemts
1.21
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību""
[5 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
[61 dokuments]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Jansone (FM)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Annija Novikova (SAM)
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Elīna Celmiņa (LM);
Jolanta Plūme (FM);
Kristafers Zeiļuks (LSA);
Maija Groduma (VSAA);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3. Ministru kabineta lieta (I)
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par starpinstitucionālu padomi cilvēkdrošības uz ūdens jautājumos)
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Anda Mičule (IZM);
Normunds Rečs (VISC)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta (II)
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Daiga Dambīte (IZM);
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022. gadā"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Melišus (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Atlikts
4.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2239
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības izglītības un jaunatnes ministru neformālajā 2022. gada 27. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
J. Bordāns (IZM)
Randa Ķeņģe (IZM)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 2.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0297
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 2. decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0301
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 1.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Papildu paskaidrojumu projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2021-31-0103
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
6.2
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420293121
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.3
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420294221
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka""
J. Vitenbergs
Kaspars Rožkalns (LIAA);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2021. gadā"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts